Blog o książkach. Różne gatunki, różne kraje, różni autorzy.

środa, 26 listopada 2014

W mojej biblioteczce (4)

Praca niniejsza powstała w związku z prowadzonymi od ponad pół wieku badaniami autora nad dziejami kultury muzycznej na ziemiach polskich (w granicach przedrozbiorowych) w XIX i XX wieku i obejmuje biografie muzyków, którzy czynni byli od 1795 r. Oprócz haseł biograficznych w słowniku znalazły się hasła rzeczowe dotyczące instytucji, w których działalności muzyka odgrywała istotną rolę (szkoły muzyczne, orkiestry, chóry, zespoły kameralne, teatry muzyczne, synagogi, towarzystwa kulturalno-oświatowe) oraz hasła zbiorcze poświęcone wykonywanym zawodom (kantora, kapelmistrza wojskowego, krytyka i recenzenta muzycznego, producenta i sprzedawcy instrumentów muzycznych oraz gramofonów i płyt, wydawcy i księgarza muzycznego itd.).
Z przedmowy, str. 5


Tytuł: Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku
Autor: Leon Tadeusz Błaszczyk

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
Wydanie: Warszawa 2014
ISBN: 978-83-939735-1-4

0 komentarze:

Prześlij komentarz